Uge 15 - 2023

Nyt fra klubben        

 • Der er netop afholdt havnebrugermøde med forvaltningen i Ringkøbing-Skjern kommune.
 • Ganske kort og med forbehold for tallene, så var hovedemnet renovering/nyanlæg af havnene i fjorden. Ringkøbing havn mangler stadig en stor del af få fornyet/genopbygget, og forvaltningen er helt klar over tilstanden i vores havn, men har ikke fået bevilget pengene dertil. Eksternt konsulentfirma har lagt et budget på cirka 45 millioner kroner, hvoraf kommunen har 8 mill. kr. til rådighed nu. Så der mangler mindst 35 mill. kr. Forvaltningen er også helt klar over, at reparationer ikke kan klare tilstanden på de nuværende broer. Der skal nyt til! Tidshorizonten er tre år, og gældende 2025, 2026, 2027. Al for lang tid at vente på farbare broer! Kære medlemmer og andre, som ser dette, I skal nu bruge jeres kontakter til bl.a. jeres kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er med til beslutninger om brug af kommunens finanser. I skal fortælle dem, at kommunens havneanlæg nærmere sig ubrugelighed og nogle steder uansvarligt at færdes på, hvis ikke snart der sker noget. Så KONTAKT ansvarshavende kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre, som I mener kan hjælpe. Det kan ikke ske for langsomt. Forvaltningen kan ikke gøre så meget mere!
 • De kommende uger fornyes vores hovedsponsor Landbobankens skilte.
 • Der er nogle restancer på kontingentbetalinger. Tjek venligst om I har betalt, og hvis ikke få betalt. Der sidder en frivillig kasserer, som gør en fantastisk indsat med at bogføre klubbens regnskaber. Det er dog slet ikke nødvendigt, at langsomme betalere bruger hendes fritid på ekstraopkrævninger.

 Nyt fra sejlerskolen

 • Sejlerskolen er godt i gang. Vi er startet ud med 9 tilmeldte elever, og måske dukker flere op. Der er både nye og kendte ansigter i mellem.
 • Klubbens skolebåde står foran den store makeover i år, som allerede er godt i gang. Instruktørerne har besluttet at omdøbe Beklem, så hun for fremtiden hedder Blå Bertha, og dermed matcher sin søster Black Betty bedre. Begge både søsættes den 29. april, og forventes klar til de praktiske træningsaftner går i gang første uge i maj. Instruktørholdet er det samme som sidste år, hvor flere lægger egen båd til skolesejladserne, hvilket er en stor lettelse for planlægningen.

 Nyt fra kapsejlads

 • Så nærmer vi os sejlsæsonen og onsdags-sejladserne.
 • Første sejlads d. 3. maj. Skippermøde kl. 18.
 • Der bliver nogle nye tiltag, nye baner, ny startprocedure. Så kom til skippermøde og hør. Det bliver lidt anderledes, og vi håber det bliver spændende.
 • Skulle der være nogen der kunne være interesseret I at være banedommere, kontakt venligst Lars eller Lars. Det er en vigtig del af sejladsen, som sejlerne sætter stor pris på, og vi laver en grundig oplæring så man behøver ikke vide noget om kapsejlads for at blive banedommer.
 • Vi glæder os, og håber på, at der er mange, der vil med os ud og sejle og have det sjovt med os.
 • Skulle du være ny og interesseret i at deltage, kom med til skippermøde, og så tager vi det derfra.
 • Alle kan deltage, og vi tager altid hensyn til nye på banen.
 •          Sejlerhilsner Lars og Lars

 Nyt fra ungdomsafdelingen

 • Juniorafdelingen er i gang hver torsdag i sæsonen og er nu i gang med klargøringen af jollerne

Nyt fra klubhusudvalget

 •     Minder jer på at der skal opryddes og gøres forårsklar den 8. maj. Der er pølser fra grillen og øl og vand fra køleren bagefter