Uge 14-2020

Nyt fra klubben

Søsætning
Her i weekenden fik vi i alt 25 både i vandet. Det er jo meget glædeligt.
Vores frygt var, at Mette Frederiksen ville forbyde forsamlinger på over 2 personer. Hvis forbuddet/opfordringen kommer, vil det definitivt betyde et stop for søsætninger. Derfor forcerede og pressede vi. Forbuddet er ikke kommet (endnu). Derfor kører vi videre med den planlagte søsætning på fredag d. 3. april.

Tilmelding til:
Niels Tarpgaard Nielsen
29464069
Det er også Niels, der tildeler tidspunkter for hver enkel søsætning.

Også denne søsætning vil foregå under de skærpede afspærringsregler, som tidligere er blevet beskrevet.
Oprindelig var der også planlagt søsætning d. 18. april og d. 25. april. Hvorvidt disse bliver effektueret vides ikke i skrivende stund, men det er nok tvivlsomt. Vi bliver nødt til at tage det som det kommer, men vores råd er, at få båden gjort klar og i vandet så hurtigt som muligt.

Klubbens aktiviteter
De sædvanlige aktiviteter i klubben er sat på stand by. Ungdomsafdelingen og sejlerskolen er ikke startet. Vi er nødsaget til at rette os efter myndighedernes opfordringer. For Ringkøbing Sejlklub er det en underlig situation, men det er det jo for hele Danmark. Når vi på et tidspunkt får lov til at gå i gang igen, tager vi fat med endnu større energi og indhenter det forsømte.

Klubstanderen
Fra og med søndag morgen vil klubbens stander være hejst. Standerhejsningen foregår uden deltagelse af medlemmer – mærkeligt ja, men sådan må det jo være.