Uge 13-2020

Nyt fra klubben

Søsætning
Situationen ændrer sig time for time. Hvis der kommer yderligere stramninger (det kunne være forbud mod større forsamlinger end 2) kan søsætningerne ikke foregå. Derfor har havnen og Sejlklubben i fællesskab besluttet at flytte den første søsætning til
Lørdag d. 28. marts og evt. søndag d. 29. marts
Vi véd, der er snævert, Men i forhold til, at fremtidige søsætninger kan blive aflyst, er det den bedste mulighed lige nu.

  • De bådejere, der allerede har tilmeldt søsætning d. 3. april bliver kontaktet af havnefogden med henblik på at gennemføre søsætningen d. 28. marts
  • De bådejere, der endnu ikke har tilmeldt sig, kan henvende sig til
    • Niels Tarpgaard Nielsen
    • 29 46 40 69
    • Niels forestår alt koordinering

Jeg opfordrer alle bådejere til at benytte sig af denne mulighed for at få båden i vandet.
Derfor har vi også søndag d. 29. marts åben, hvis vi ikke kan nå de tilmeldte både om lørdagen.

Vigtigt:

Alle, der ikke skal have en båd i vandet, skal holde sig væk. Det er ikke nok, at man holder sig på afstand. Vi vil have så få tilskuere som muligt. Vi har ansvaret, og det gælder også publikum. Hvis der samler sig flere end 10 tilskuere i én klynge, bliver søsætningen stoppet.

Bådejere, der skal have sin båd i vandet får en slot tid. Først når det er ens tur, må man komme indenfor afspærringen.

Se i øvrigt vedlagte instruks og fremgangsmåde fra havnefogden.

Flere forskellige instanser har lagt sig i selen, for at søsætningen kan gennemføres. Det er helt ekstraordinært, at vi overhovedet får lov til at gennemføre.
Hvis vi laver fejl, bliver søsætningen stoppet.
 Vi har ansvaret for at reglerne og instrukserne bliver overholdt; også for tilskuere og udenforstående. Sejlklubbens repræsentant er Claus Nielsen. Han vil være anhugger hele dagen(dagene). Claus og havnefogden har myndigheden på havnen, og deres anvisninger skal følges.

Politi og beredskabsstyrelsen vil sporadisk være til stede for at tilse, at reglerne bliver overholdt.