Uge 13-2019

Nyt fra klubben

·         Standerhejsningen er d. 13. april. Alt kører som det plejer med hejsning kl. 14 og derefter kaffe mm. i klubhuset.

·         Havnefoged. Som bekendt fratræder Jes sin stilling pr. 31. marts. I skrivende stund er der ikke sat navn på vores nye havnefoged. (det er måske kun et spørgsmål om få timer) Efter al sandsynlighed kan den nye havnefoged tidligst tiltræde pr. 1. maj, og herefter vil der naturligt være en indkøringsperiode. En havn uden havnefoged i april måned gi´r en del udfordringer. Indtil stillingen er besat omstilles telefonen til Aksel Vestergaard fra Stauning.

·         Søsætning. D. 6. april og d. 27. april er der aftalt søsætning. Begge dage er Dennis hyret til at betjene truck og kran. Til hverdag kan man aftale søsætning med ”Søren Sild”, der vil stå for truck og kran.

·         Mastekranen er ude af drift. Montøren arbejder på en løsning, men kranen kommer tidligst op at køre i uge 14. Gearet er ødelagt; sandsynligt pga. fejlbetjening. Wiren var strammet så meget, at gearet er smadret.

·         Sejlrenden er renset op; efter sigende til 3m hele vejen. Mindst 4 koste mangler.

·         Vandet på broerne bliver lukket op, når vi er helt sikre på, at vi ikke længere får nattefrost.

·         Indsejlingslyset virker ikke. Man er på sagen.

·         Vi arbejder på en ny hjemmeside. Mange ting fungerer ikke på den gamle (f.eks. Galleri)

Nyt fra sejlerskolen

·         Det tegner til at blive er fantastisk sæson. Foreløbig har vi tilsagn fra 15 – 17 elever. Nu må vi se.

·         Vi kunne godt bruge en instruktør mere, for at kunne undervise alle vore elever. Har du lyst, kan du henvende dig til Peter.

Nyt fra ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen mangler stadig sejlere. Vore ungdomstrænere kæmper, men foreløbig ligger det lidt tungt.