Uge 11-2018

Nyt fra klubben

  Tak for sidst på generalforsamlingen.

·         Ny kontingent betyder, at forældre til jollesejlere kan blive medlem af sejlklubben med rabat.

·         Den nyvalgte bestyrelse har holdt sit første møde, og planlægningen af den nye sæson er i fuld gang. Se referatet her.

·         De fleste udvalg er også gået i planlægningsfasen.

·         Søsætning foregår d. 14. april og d. 28. april. Begge dage fra kl. 8. husk tilmelding hos Jes.

·         Standerhejsning er fastsat til søndag. d. 22. april kl. 14. Vi starter med hejsningen og herefter kaffe i klubhuset.

·         Også i år arrangerer vi fællessejlads med Bork og Hvide Sande. Fra Ringkøbing har vi været rigtig dårlige til at bakke op, mens de to andre klubber møder talstærkt op. Første dato er d. 28. april (Store Bedagsferien) Her får vi besøg fra Bork og Hvide Sande. Kom nu ned i klubhuset for at mødes med vore kollegaer. Klubhuset er desværre optaget om fredagen, men lørdag aften er grillen tændt, og søndag morgen er der fælles morgenmad (søndag med tilmelding)

·         Husk også besøget fra Søsportens Sikkerhedsråd d. 20. marts. Kurset er specielt rettet mod vores redningsveste. Alle er velkomne; også ikke-medlemmer. Tilmelding til Peter Maarup

Nyt fra sejlerskolen

·         Vi har allerede nogle tilmeldinger fra nye elever, men husk at kigge i jeres omgangskreds efter nye elev-emner for at hjælpe sejlerskolen med hvervningskampagnen. Sejlerskolen er stadigvæk vores vigtigste led i fødekæden for nye medlemmer og nye sejlere.

·         Introaften d. 3. april kl. 19. Kontakt Peter Maarup

·         Klubbens skolebåd (IF´eren) er sat til salg for 24.500,- Båden er naturligvis brugt men velholdt. Til prisen medfølger sejl og motor. Interesserede kan kontakte Peter Maarup eller Flemming Merrild.

Nyt fra kapsejlads

·         Første kapsejlads er d. 2. maj med opstartsmøde i klubhuset kl. 18.

·         Har du lyst til at prøve, er denne aften det helt optimale tidspunkt.

·         Herefter kører sejladserne hver onsdag med startprocedure fra kl. 18.55 frem til sommerferien.

·         Tilmelding/spørgsmål rettes til Jens Holm

Nyt fra ungdomsafdelingen 

Jolleudvalget, trænere og hjælpere har holdt et par møder; Ét af møderne blev holdt sammen med Sunds, Bork og Ho.
Planlægningen er på plads, og datoerne er ført på kalenderen. 

Nyt fra klubhus- og tursejlerudvalget

    Oprydningsdage er planlagt. 1. oprydningsdag er d. 29. maj fra kl. 18.30. Alle opfordres til at komme i klubhuset for at give en hånd med. Ud over det nødvendige i at vedligeholde vores hus og arealer har vi en rigtig hyggelig aften.

Nyt fra kalenderen

·         Tir. d. 20.3. kl. 18.30                                Søsportens Sikkerhedsråd

·         Tor. d. 22.3. kl. 18                                    Opstart jolleafdeling

·         Søn. d. 25.3. kl. 10                                   Tøm masteskur for trænere og hjælpere i jolleafdelingen

·         Tir. d. 3.4. kl. 19                                        Sejlerskolens intro-aften del 1

·         Tor. d. 5.4. kl. 18                                      Jolleafdeling teoriaften.

·         Tir. d. 10.4 kl. 19                                       Sejlerskolens intro-aften del 2

·         Tor. d. 12.4. og herefter hver torsdag fra kl. 16.45:                             Jollesejlads

·         Fre. d. 13. og lør. d. 14.4.                      Jolleafdeling (unge i klubhuset) 

·         Lør. d. 14.4. kl. 8                                       Søsætning

·         Søn. d. 22.4. kl. 14                                   Standerhejsning

·         Fre. d. 27.                                                   Klubhus optaget

·         Fre. d. 27.4. – søn. d. 29.4.                  Besøg fra Bork og Hvide Sande.

·         Lør. d. 28.4. kl. 8                                       Søsætning

·         Ons. d. 2. maj kl. 18                                Opstart kapsejlads i klubhuset.

·         Lør. d. 5.5.                                                  Klubhus optaget

·         Ons. d. 9.5 og herefter hver onsdag fra kl. 18.55: Onsdagssejlads

Tir. d. 29.5. kl. 18.30                                                Oprydningsdag