Uge 11-2017

 Nyt fra klubben

·         Tak for sidst på generalforsamlingen. Som altid en behagelig oplevelse. Referatet kan som altid læses på vores hjemmeside. Nyvalgt til bestyrelsen blev Flemming Merrild og Svend Dybdahl. Hele den nye bestyrelse takker for tilliden. Vi vil bestræbe os. Bestyrelsen har holdt sit første møde. Beslutningsreferatet findes ligeledes på hjemmesiden. Som indført i de nye vedtægter, vil alle referater være offentlige i reduceret form. Foreløbig sker det på hjemmesiden.

·         D. 22. marts holder sejlerskolen intro-aften for nye interesserede sejlerskole elever. Inviter endelig så mange som mulig i jeres omgangskreds. Tilmelding til Peter på 51 52 16 06

·         D. 28. marts vil stiller Lars From sig endnu en gang i spidsen for at lære os alle mere om at optimere vores trimning af sejlene. Med Lars som underviser får vi helt sikkert alle sammen noget med hjem. Tilmelding til Peter på 51 52 16 06

·         D. 1. april hejser vi standeren for første gang i 2017. Invitationen er udsendt. Foruden sætning af stander og frokost vil Landbobanken her officielt overrække vore 2 nyeste joller. Så vel mødt til vores sæsonstart d. 1. april kl. 12.

·         Første søsætning bliver d. 22. april fra kl. 8. Husk tilmelding hos havnefogden på 29 46 40 69. Hvis man ikke når det, har vi næste officielle søsætning d. 6. maj. (D. 6. maj er uden Kurt). Ellers kan det som altid lade sig gøre at aftale noget andet med Jes.  

Vi er i gang, som I kan se. Velkommen til et nyt spændende år i Ringkjøbing Sejlklub

 Nyt fra sejlerskolen

·         Sejlerskolen holder infoaften onsdag den 22. marts kl. 19.00 i klubhuset, og vi forventer mange besøgende til endnu en god aften med Hans Henrik, som tegner og fortæller om vores fjordsejladser.

·         Der er allerede 8 tilmeldte elever - nye og elever fra sidste sæson. I denne sæson udvider vi med et kapsejladshold med Rune Callesen som instruktør

·         Tre af instruktørerne skal på kursus i weekenden i Horsens og forventer at få gode inputs med hjem til brug i Sejlerskolen..

·         Ellers er vi så småt ved at gøre grejet klar og finde ud af, hvad der skal til, og hvad der skal repareres på vores tre både.

 Nyt fra kapsejlads

·      Kapsejladserne er på plads, og I kan se dem i kalenderen. Første sejlads er onsdag den 3. maj kl. 18.00

 Nyt fra ungdomsafdelingen

·         Teori er nu godt i gang. Der er omkring 15 unge mennesker hver gang.

·         Vi nærmer os at jollerne skal ud af masteskuret, det er planlagt til den 26.3.2017.

·         Der er udsendt en ny pjece om jolleafd. om de forventinger der er til både sejlere og deres forældre og ikke mindst hvad man kan forvente sig af at være en del af jolleafd. Den findes både på facebook siden "Ringkøbing sejlklub- jolleafdelingen". og på Sejlklubbens hjemmeside.

·         Den 8. april kommer årets første prøve. Det foregår i svømmehallen kl. 12.30-14 hvor vi laver kæntringsøvelser og svømmeprøve. Her er der samtidig forældremøde i caffeen kl. 14-15.

 Nyt fra klubhus- og tursejlerudvalget

·      Vi kigger lidt på arrangementer gennem efteråret. Intet er på plads endnu, men ideer er der nok af. Så må vi se, hvad der bliver realiseret.

·         Forårets oprydningsdag en endnu ikke fastlagt. Foruden almindelig oprydning arbejder vi lidt i en forskønnelse af vores forgang og toiletter.

 Nyt fra kalenderen

·         22. marts                            Kl. 19. Introaften for kommende sejlerskoleelever

·         23. marts – 6. april          Kl. 18. Teori i ungdomsafdelingen hver torsdag

·         26. marts                            Kl. 9. Masteskursudbøvlingsdag for træner/hjælper i                                                         ungdomsafdelingen

·         28. marts                            Kl. 19. Sejltrim v/ Lars From

·         29. marts – 5. april          Kl. 19. Teori for sejlerskoleelever hver tirsdag

·         01. april                               Kl. 12. Standerhejsning

·         03. april                               Klubhus optaget om aftenen

·         08. april                               Kl. 12. Svømmeprøve / kæntringsøvelser i svømmehallen

Kl.14. Forældremøde i svømmehallens cafeteria

·         19. april                               kl. 19. Sejlerskolen klargøring af skolebåde

·         20. april                               Kl. 17. Ungdomafd. Klargøring af joller

·         22. april                               Kl. 8.  Søsætning.

·         26. april                               Kl. 19. Sejlerskolen klargøring af skolebåde

·         27. april                               Kl. 17. Ungdomsafd. Sejlads / klargøring