Det startede…
I starten af forrige århundrede kom det på mode også at sejle for sjov. Omkring Ringkøbing så de første sejljoller dagen lys omkring Vonåen.
Én af de ivrigste sejlere var snedkermester Gregers Tang. Han anskaffede sig med tiden en større båd, og Vonå blev for trang, og derfor flyttede han sin båd til Ringkøbing Havn. Efterhånden fik flere åsejlere samme ide og 15. november 1912 stiftedes Ringkjøbing Sejlklub med Gregers Tang i spidsen. 
Gennem årene udviklede klubben sig med flere afdelinger, mere organisation, egne både og joller, eget klubhus osv.
I dag søger klubben som altid, at fastholde værdierne, men derudover satser vi på udvikling. 
Speciel 2 afdelinger har vores fokus: ungdomsafdelingen og sejlerskolen.

Ungdomsafdelingen
”Vi er de bedste til at have det sjovt” er afdelingens motto – ja hele klubbens for den sags skyld. Vi giver vore unge (ca. 10 – 17 år) mulighed for at være sig selv. Vi giver plads til alle. Men samtidig satser vi på kammeratskab, fællesskab og hjælpsomhed. Vores mission er, at give børn og unge sunde interesser; Væk fra computerspillene, ud for at få vind i håret og saltvand på kinderne. 
Men det skal altid være sjovt, for det er jo det, vi er de bedste til.

Sejlerskolen
Henvender sig til voksne, der er uøvede i sejlads. Gennem teori og praktik uddanner vi kommende sejlere. Gennem de senere år har vi haft 10 - 25 elever om året, der nu er i stand til at føre en sejlbåd på betryggende vis

Vi er dygtige
Sagt i al beskedenhed – naturligvis, men vi har noget at have det i. Sidste år fik de 2 ovennævnte afdelinger begge hver sin udmærkelse af Dansk Sejlunion; som én af de få klubber i Danmark. Vore instruktører har hermed fået de officielle blå stempler, og dermed har vi de synlige beviser på, at Sejlklubben arbejder med de rigtige metoder for at nå de rigtige mål

Entusiasme
Ringkjøbing sejlklub er interesseorganisationen for alle, der har lyst til at lege på vandet med udgangspunkt fra Ringkøbing. Gennem alle hundrede år har klubben været drevet af entusiasme og frivillighed. Vi varetager medlemmernes interesser, vi hjælper og støtter hinanden. Men derudover arbejder vi for hele Ringkøbings interesser. Vi vil sætte Ringkøbings navn på landkortet som byen med stærke relationer til vandet, til fjorden og til havet. Ringkøbing er hele vestkystens hyggelige lille perle. Lad os sammen arbejde for at fastholde og udbygge denne status.

 

Velkommen
Du er velkommen i Ringkjøbing Sejlklub. Har du interessen, har vi mulighederne. Vi er friske på en prøvesejlads og en snak– for børn som for voksne. Information findes på www.rinkjoebingsejlklub.dk eller ved henvendelse til Flemming Merrild 5052 4069