Kære gæstesejler

Ringkøbing Havn er en rigtig hyggelig fjordhavn, der er placeret i den nordlige del af Ringkøbing Fjord. For at komme ind i fjorden fra Nordsøen skal man igennem Kammerslusen ved Hvide Sande. Linien mellem Hvide Sande og Ringkøbing er afmærket med med 8 grønne koste. For fritidssejlere er kostene sådan set slet ikke nødvendige, da fjorden her ude har en dybde på ca. 3,5 m.
Havnens beliggenhed er:
Nordsøen, Ringkøbing Fjord, Nordre Dyb 
56°05,2'N 8°14,4'E - kort 99  
Sejlrenden til havnen er afmærket med anduvning og røde og grønne koste. Derudover har vi et ledelys (RWG). Renden er iflg. søkortet 2,5m. I den inderste del er renden smal, og specielt mellem de 2 inderste grønne koste skal man passe på. Her er det en god ide, at sejle helt ovre i den nordlige (den røde) side.

Ringkøbing Havn består af ialt 3 bassinger (+ "Borgmesterhavnen")

Ny Havn (Industrihavnen) ligger ret forud for sejlrenden. Her er dybden over 2,5 m. og man kan ligge til kaj overalt. Der er ingen faste bådpladser i denne havn.
Marinaen har indsejling mod syd umiddelbart efter rendens ophør. I den forreste del er dybden 2,5m og i den bagerste har den kun en dybde på 1m. Her er der faste bådpladser, og stort set alt er udlejet.
Gammel Havn har også indsejling fra Ny Havn mod syd. Her er dybden overalt over 2,5 m. Her er faste pladser og alt er udlejet.
Generelt gøres der ikke brug af røde og grønne mærker for markering af "ledig" eller "optaget". Spørg havnefogden eller på havnen for oplysninger om en plads er ledig for gæster.

Gæstepriser:
Ringkøbing Havn er med under frihavnsordningen. Derudover er gæsteprisen pr. dag med overnatning 150 kroner. Gæstepris pr. dag uden overnatning: 60 kroner.
Strømforbrug betales efter forbrug. Overalt på broerne findes strømudtag til betalingskort, som trækkes ved betalingsstedet ved det røde offentlige toilet bag klubhusets parkeringsplads.

Havnefoged:

Michael W Olsen

Havnepladsen 2, 6950 Ringkøbing

Tlf. 29464069. Mail. Michael.olsen@rksk.dk

VHF. Kanal 12 & 16

Træffetider:

1. April- 15. oktober. Mandag-fredag kl. 7-13.
15. Oktober – 31. marts. - kun henvendelse på mail.

Klubhuset for Ringkjøbing Sejlklub ligger mellem Gammel Havn og Marinaen (Fiskerstræde 60). Huset er aflåst med en talkode. Hvis du er tilsejlende gæst og medlem af Dansk Sejlunion (eller tilsvarende udenlandsk organisation) kan du få koden oplyst af Peter Maarup på tlf. 51521606
Huset indeholder bade-, køkken- og opholdsfaciliteter. Udvendig findes 2 terasser med møbler.
Ved ingangsdøren findes informationsbrochuren om Ringkjøbing Sejlklub.

Havnens beliggenhed er kun få minutters gang fra byens centrum, hvor der er rigtig gode muligheder for både indkøb og fornøjelser. Ud over dette er byen først og fremmest kendt for sin hyggelige atmosfære og de smalle brostensbelagte gader.