Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes:
Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 i klubhuset

 

DAGSORDEN:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsen aflægger årsberetning.
 • Årsregnskabet fremlægges til godkendelse. Budget og kontingent for det kommende år fremlægges til godkendelse.
 • Indkomne forslag.
  (forslag fra medlemmer skal skriftligt tilstilles bestyrelsen, senest 10 dage før generalfors.).
 • Valg af formand:                            Flemming Merrild            ikke på  valg
  Valg af kasserer:                            Hanne G. Nielsen           på valg
 • Valg af stående udvalg og bestyrelse:
  • Formænd:
   • Jolleudvalg                                   Ulrik Kjær                         på valg
   • Klubhus- og tursejlerudvalg:          Svend Dybdal                 på valg
  • Kølbådsudvalg:                              Peter Maarup                  ikke på valg
 • Udvalg:
  • Jolleudvalg                                    Lars Fog                          på valg             
                                                       Kristian Østergaard         ikke på valg
  • Klubhus- og tursejlerudvalg:           Olaf Pedersen                 på valg 
                                                        Poul Majlund                   ikke på valg
  • Kølbådsudvalg:                              Jens Holm                       ikke på valg             
                                                       Tonny Askjær                 på valg
 • Valg af revisor:                               Hejne Andersen              på valg
 • Valg af revisorsuppleant:               Bjarne Schlüter               på valg
 • Eventuelt

Klubben er vært med kaffe, brød og en øl / vand under generalfor­samlingen.

 
På bestyrelsens vegne
Flemming Merrild