Gamle bådvogne

Havnefogden Niels reparerer og rydder op. Oprydningen gælder også gamle ubenyttede bådvogne, der henstår forskellige steder på havneområder (incl. bag Falck)
Alle bådvogne bliver skrottede i løbet af 2019. Og Niels mener det helt alvorligt.
Har man en vogn, som man gerne vil beholde, skal man selv fjerne den. Hvis man fortsat vil benytte sin egen bådvogn, kan man forsøge at få en aftale med Niels. Men i princippet er der med den nye stativløsning ikke plads til bådvogne nogen steder på havnen. Opbevaring af en vogn i sommerhalvåret på havnens område er principielt ikke muligt.