Velkommen sejlerskolen 2017

Velkommen til Jer alle sammen til Ringkjøbing Sejlklubs, Sejlerskole.

 I bliver en del af sejlklubben, som er:
170 medlemmer, ungdom, uden båd, med båd, med kone og mand, enkelt personer med båd
Heraf er Sejlerskolen og Ungdomsafdelingen en stor del. Cirka 70 medlemmer, som huserer her.
Dertil kommer en kapsejladsgruppe, hvor der er mellem 8 og 15 både plus medlemmer med.
I Sejlerskolen er der 9 medlemmer, som frivilligt stiller sig til rådighed i instruktørrollen.

 De første to til tre gange inden sejlersæsonen undervises der i lidt basisteori omkring sejlads i vores fjord. Fjorden vil I komme til at nyde. Her er ingen høj- og lavtvands skiften, her er bølgerne små, her er der næsten altid vind, og alle havne er inden for rækkevidde. Løber man tør for vind, kan der næsten rors dertil. Kan I ro? I kunne også kaste anker og fiske lidt.

Vi vil gerne lære jer at have det fornøjeligt på havnen, i klubben, i båden og i vandet. Det skal simpelthen være sjovt at være i gang med at forstå vandet, vinden og det at sejle. De fleste af jer vil blive helt hook på det at sejle og kan ikke få nok. Det er sådan, det skal være.

I starten vil mange ting være fuldstændige uforståelige for jer. Bare sproget og betydningerne af ordene, kan få de fleste til at blive på land. Lad være med det. Tag udfordringen op og lad de forskellige ud- og indtryk sive ind. Højre er styrbord og venstre det modsatte nemlig bagbord. Og lad være at spørge om hvorfor alle udtrykkene er forskellige ombord i forhold til dem, I er vant til på land. Sådan er også, det at sejle.

Knuder, knob vejret og vinden vil I være nødt til også at forstå, for at kunne sejle, og det er det, vi gerne vil lære jer på det praktiske niveau ude på vandet. Som så meget andet, skal det at sejle blot gøres, så meget man kan, så kommer forståelsen og mere og mere fornøjelse at sejle. Vil man cykle maraton, skal der trænes!

Vi sejler mest med sejl. Vi har to kølbåde og kan bruge flere, hvis det blive nødvendigt. Der er også et par af klubbens medlemmer, som gerne vil lægge båd til. Bådene klubben stiller til rådighed, er kølbåde. Kølbåde, som ikke kan vælte, men stikker en køl i vandet og holde skibet "på ret køl". En køl, som kan få båden sat fast i grunden, hvis der sejles ind på for grundt vand. Går I på grund, er der da ro på båden, og I ved, at der ikke er dybere end 1,5 meter! Hop i og skub.

Instruktørerne er alle frivillige, men har sejlet længe, og er de der for at hjælpe jer tilrette. I får en eller to instruktører på hvert hold, som vi være på to til tre elever. I sejler en gang om uge efter aftale med instruktøren. Her er det vigtigt at pointere, at vil man være på et hold gælder der nogle simple regler: Meld i god tid omkring forhold der gør, at du ikke kan deltage. Et hold kan ikke fungere uden deltagere. Jeres instruktør er måske kørt fra et møde i Horsens for at nå jer på havnen. Kom til tiden- gerne lidt før og gå bare i gang med tilrigningen. Tiden skal jo være på vandet.

I vil gennemgå et forløb, som ligner dagligdagen med en båd med sejl og køl!

En båd, som skal klargøres til sejlads!

En båd, som skal navigeres og styres på vandet.

En båd, som skal flyttes fra havnen og til vandet udenfor havnen.

Det kræver forståelse af vinden, strømmen, andre både på vandet, dybden af vandet, hvad er der er forhindringer, som net, bøjer områder med ingen tilgang og ikke mindst bådens sejlføring og indretning.

Vi vil gerne stille og roligt i løbet af den første sæson prøve at give jer lysten til at færdes derude og komme vel tilbage i havn. I skal også føle jer tilpas på en båd og forhåbentlig have lyst til at fortsætte på vandet og sejle. Vi har planer for en tur på havet udenfor, for dem der kan og vil.

Klubben afholder også kapsejladser om onsdagene i sæsonen, og der kan I også deltage, som gaster på nogle af deltagebådene eller i klubbådene, hvis I har lyst. Den ene sejlerskolebåd er fyldt med elever allerede nu.

Det, at sejle er ikke kun sejlads, men også noget med at møde andre mennesker fra mange forskellige arbejdspladser, men med de samme interesser. Vil gerne sejle flere både per aften for at kunne mødes bagefter til noget snak og for at kunne øve nogle ting på vandet, som kræver flere både. Bl.a. vigepligtsregler.

I vil under sejladsen blive undervist i praktisk sejlads, men der vil også blandes megen teori i under sejladsen, så I vil blive godt rustet til at kunne bestå Duelighedsprøven, som giver ret til at føre både op til 12 meter og retten til at sejle motorbåde. Man må godt gøre det uden Duelighedsbevis.

Andet, som også nævnes blev nærmere omtalt:

 Kurser i duelighed og VHF holdes i klubhuset i efterårs- og vintersæsonen .
Undervisningsmateriale er fra Dansk Sejlunion, som I bliver medlemmer af.
Pris. Medlemskab og Sejlerskole
Udstyr, redningsvest, tøj, kaffe, kage, godt humør
Egen ansvarsforsikring
Meddelelser på mail og sms. Følg også hjemmesiden og vores Facebookside. Her er navne og telefonnumre.

 Se også vores ”Handlingsplan”, som er Sejlerskolens certificering. Her er vores handlinger nøjere beskrevet.