Maritimt loppemarked

Skrevet af Finn Bækdahl   
Tirsdag, 18 December 2012 16:36
 

 KAFFEKLUB "medlemmer" der dagligt mødes i Ringkjøbing Sejlklub har drøftet og fundet det interessant at afholde et
 

 LYSTBÅDSMARITIMT LOPPEMARKED

 hvor?: i Ringkjøbing Sejlklubs klubhus
hvornår?: Lørdag den 2. marts fra kl. 10.00 til 15.00.
Lopperne kan være alt fra bøger til primusser, beslag, spil, fendere, bjergkiler, tovværk o.s.v. Bare det har noget med sejlsport og motorbåde at gøre.
Større genstande som f.eks en gummibåd vil blive anvist plads udenfor.
Vi holder kaffekanden varm.
Er du medlem af en klub i Ringkøbing Fjord og har lyst til at stille med en bod på loppemarkedet skal du henvende dig til 21603049 (Finn) eller 51334106 (Arne) senest 23. februar 2013.
Deltagelsen er gratis.
Velkommen i varmen.
Med sejlerhilsen

Finn, Arne, Mads Peter, Svend, Tonny, Flemming og Grethe, Hans Jørgen, Kim