Bådtransport

Skrevet af Flemming Merrild   
Tirsdag, 27 Marts 2012 13:01
Vejene omkring havnen er nu katagoriseret som

TERMINALVEJ

Vejen "Ved Fjorden" fra indkørslen til lystbådehavnen og videre ad Vester Standsbjerg hen forbi Falck er nu belvet Terminalvej.
Det betyder flg.:

Max. hastighed er permanent 30 km/t
Kørsel med ikke indregistredede køretøjer er lovlige. Dette forudsætter dog, at køretøjerne iøvrigt opfylder færselslovens krav mht. lys, vægt. mv.
Kort fortalt betyder det for os i Ringkøbing Sejlklub, at vi nu lovlig kan transportere vore bådvogne fra arealerne omkring klubhuset - omkring havnekontoret - til arealerne bag Vestas. Forudsat at vognene er forsynet med lys, og at de transporteres med traktor.

Jeg gør for en god ordens skyld opmærksom på, at tilladelsen kun gælder inden for det afmærkede område. Skulle nogle af os føle sig fristet til at liste båden hjem, risikerer vi i høj grad en hilsen fra politiet. I forbindelse med tilladelsen til bådtransport på selve havneområdet har politiet besluttet sig for at skærpe tilsynet med transporter udenfor området.

Vi er selvfølgelig glade for resultatet af det arbejde, Jes har lagt for dagen. Tilladelsen har været længe undervejs, da det er første gang offentlige veje får denne katagori pga. lystbådstransport.

Flemming