Standerhejsning og ekstraordinær generalforsamling

Skrevet af Flemming Merrild   
Fredag, 26 Marts 2010 07:09
Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Lørdag d. 10. april kl. 14

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens indstilling af Mogens Grimstrup som æredsmedlem af   Ringkjøbing  Sejlklub.

3. Evt.

Standerhejsning:

Umiddelbart efter generalforsamlingen holder vi vores traditionsrige Standerhejsning. Standerhejsningen afsluttes med hygge, kaffe mv.