Juni 2010

Skrevet af Flemming Merrild   
Fredag, 18 Juni 2010 09:17
St. Hans markerer jo begyndelsen til sommerferien. Klubbens aktiviteter står stille, for at vi som medlemmer kan hellige os vore egne og vore familiers behov; som jo også i mange tilfælde foregår på vandet.
St. Hans markerer dermed også afslutningen på 1. halvdel af sæson 2010, og hvad har vi så opnået?
Ungdomsafdelingen:
Jolleafdelingen har netop afholdt vores årlige sommerstævne, hvor hele Limfjordskredsens jollesejlere var inviteret. Deltagereantallet lå på ca. 45. Jeg er fuld af beundring for den organisation, der stod for arrangementet. Det organisatoriske gik som smurt i olie. Der var simpelt ikke noget, der under afviklingen kunne være mere optimalt. Lørdag aften d. 12.juni var vi vel ca. 100 mennesker til spisning i klubhuset. I mine få år i klubben har jeg aldrig set huset så fyldt. At vejret drillede, var lidt ærgeligt, men det ligger jo ikke i vore hænder.
En stor tak til trænere og hjælpere, der endnu en gang satte Ringkjøbing Sejlklub positiv på landkortet.
Ungdomsafdelingen har pt. 40 - 45 medlemmer, og derforuden startes netop nu et nyt hold på 10 optimister. Trænerne vurderer, at organisationen kan klare opgaven. Kredsens største ungdomsafdeling cementerer dermed sin position.
Kølbådsafdelingen:
Onsdagssejladserne bliver afviklet efter planen. I år er der indført "lokal respit". Dette indebærer også i år en diskussion. Jeg har forstået, at denne diskussion ikke er ny - tværtimod. Men når 4 både i det samme løb kan komme i mål inden for det samme minut (Udregnet) er det nok ikke helt skidt. Vi er omkring 10 både til start. Jeg kunne stadig godt tænke mig, at antallet var tredoblet, men det ligger åbenbart ikke lige for. Personlig har jeg lært fantastisk meget af onsdagssejladserne, og det kan godt virke lidt underligt, at så mange undlader at benytte sig af denne mulighed for at blive bedre. Den sociale del i klubhuset efter sejladserne er bestemt heller ikke "at kimse af". Går man med en lille drøm om at afprøve muligheden, er deltagelse stadig åben. Vi starter igen i august. Når jeg kan stille op med mine evner - eller mangel på samme - er der vist plads til alle. Og Ja; - Min båd "Friti" har en 1. plads, som vi kan prale af - og det gør vi så.
Sejlerskolen kører også som planlagt. Vi har stadig ca. 20 elever. Et par stykker er faldet fra undervejs, men de er nemt blevet erstattet af nye. For nuværende har vi desuden 5 elever på venteliste. Hvis vi havde et par instruktører yderligere, havde vi allerede startet 2 yderligere hold. Peter arbejder på sagen.Vore skolebåde er på vandet alle ugens hverdage, og vi har en flok entusiastikske instruktører, der styrer løbet. Udfordringen består herefter i at integrere eleverne i klubben. Som jeg tidligere har nævnt, er det i høj grad her, vi skal hente klubbens fremtidige kræfter. Derfor skal vi passe på vore elever og tage godt imod dem i klubben og i klubhuset.
Klubhus- og tursejlerudvalget
Klubhuset og arealerne omkring er vedligeholdt som planlagt. Man kan rolig sige, at opbakningen til dette arbejde kan ligge på et lille sted. Takket være en meget begrænset flok, har vi et område, vi kan være bekendt.
En motorbådsejer spurgte mig i foråret:"Hva´ gør sejlklubben for mig? Alt, hvad sejlklubben rører ved har noget med sejl at gøre." 
Jeg kunne kun svare:"Ikke en noget som helst. På det plan gør klubben ikke noget som helst for medlemmerne, men medlemmerne selv gør noget i klub-regí"
Forskellige bestyrelser - incl. min egen har gentagne gange efterlyst initiativer og aktiviteter for f. eks. motorbåde. Det er simpelthen lodret forkert, at klubben gør en hel masse for sejlbåde. Når onsdagssejladserne fungerer, er det udelukkende fordi nogle medlemmer påtager sig arrangementsopgaven, og der bliver bakket op omkring initiativet. Bestyrelsen vil meget gerne være igangsætter og initiativtager, men vi laver ikke arbejdet. Så hvis man synes, at man ikke får tilgodeset sine interesser, skal man først og fremmest kigge ind i sig selv og spørge:"Hva´ kan jeg bidrage med?" istedet for vente på at andre laver arbejdet, for det gør andre sandsynligvis ikke. Jeg gør i hvert fald ikke. Jeg vil gerne understøtte og bidrage, stille resourcer til rådighed, men selve arbejdet skal komme fra medlemmerne.
"Hvorfor gør klubben ikke noget???"
"Jamen hvem er klubben?"
"Klubben er ikke formanden. Klubben er ikke bestyrelsen. Klubben er medlemmerne. Medlemmerne skaber klubben. Medlemmerne skaber aktiviteterne. Bestyrelsen skaber rammerne - evt. også initiativet, men medlemmerne står på mål for resten."
Så mangler du noget i klubben, hører bestyrelsen meget gerne om det, og vi hjælper meget gerne med igangsætningen, men arbejdet er herefter din egen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en rigtig god sommerferie.

Flemming