Havneuddybelse

Skrevet af Flemming Merrild   
Mandag, 22 Februar 2010 16:39
I efteråret 2009 blev Ringkøbing Havn endelig uddybet. Det har fra sejlklubbens side længe været et stort ønske.

Der er ialt blevet fjernet 6.300 m3.

Det betyder, at dybden i inderhavnen nu i gennemsnit er 3,5 m, og dybden i Marinaen ud til bro 3 er på 2,5m.

I starten af den kommende sæson er det vigtigt at huske på, at vi taler om gennemsnits dybder. Der kan derfor godt forekomme steder, hvor vi vil kunne mærke bunden. Det skyldes det enkle, at uddybningen er foretaget med gravemaskine, som jo efterlader spor på bunden. Uddybningen er heller ikke sket mellem alle pæle. Nogle steder har båden ganske enkelt ikke kunnet komme til. Tilgengæld har man så bag disse havnepladser fjernet ekstra meget materiele, så der er plads til, at tiden og brugen af havnen udjævner dybdeforskellene.

I foråret går man så i gang med uddybning og nogle steder udvidelse af sejlrenden. Tidsplanen ligger ikke helt fast. Det afhænger jo også i høj grad af vejrsituationen.