Æresmedlem Mogens Grimstrup

Skrevet af Flemming Merrild   
Mandag, 19 April 2010 12:05
Lørdag d. 10 april Blev Mogens Grimstrup udnævnt til æresmedlem af Ringkjøbing Sejlklub. Udnævnelsen skete umiddelbart efter endt ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om samme udnævnelse netop var blevet enstemming vedtaget.

 

Mogens Grimstrup.

Klubbens nye æresmedlem

Udnævnelsen skete med nedenstående motivation:

1. Dit trofaste medlemskab og engagement i sejlklubben igennem mange år

2. Din dygtighed som sejler – både i og udenfor klubben

3. Dit vedholdende arbejde med at forbedre sikkerheden for søsporten.

 

Ad 1:

Du har i år været medlem af sejlklubben i 50 år. Du blev meldt ind som 10-årig og lige nu har fejret 60 års fødselsdag – noget af en præstation.

Du har gennem årene ydet en stor indsats i klubben og du har blandt andet bestridt formandsposten i 2 perioder, ligesom du har siddet i diverse udvalg. Og du er fortsat engageret.  Nu som den strenge faste dommer til onsdagssejladserne, og det er vi alle er meget taknemmelige for.

Tidligere var du også meget engageret i forbindelse med afholdelse af jollestævner, havnefester m.v.

Du har gennem alle årene været med til at forme klubben til det, den er i dag. Du har dine meningers mod og er altid klar til en rask diskussion, hvilket vi respekterer dig for, selv om vi ikke altid er enige med dig.

Ad 2:

Du er en rigtig sej sejler, der aldrig giver op. Da du var aktiv i onsdagssejladserne gik det ikke stille af – for den båd, du var ombord på, skulle have plads ved mærkerne. Du havde fuld styr på regelsættet, og det lykkedes dig aldrig at skjule dit vinderinstinkt.

Tilbage i 1970-erne var du ivrig deltager som h-bådssejler; - ikke kun i Danmark, men også i udlandet til ”Kielerugen” og diverse mesterskaber. I 1979 drog du til Sverige sammen med Gert og Søren Pedersen. Og I kom hjem med et Nordisk Mesterskab i H-både. På verdensplan er der ikke arrangeret noget højere rangerende mesterskab, så du kunne i 1979 med god samvittighed kalde dig selv for verdens bedste H-bådssejler. Alt i alt kan man vist rolig sige, at dit engagement ikke kun er foregået inden for klubbens regí.  Du har også ude omkring repræsenteret klubben på fornem vis.

Din stædighed som sejler blev vist sidst bevist til en sommerfest, hvor du vandt en gummibådsdyst over nogle af klubbens yngste sejlere. Et resultat som de yngste have lidt svær ved at fordøje.

Ad 3: 

Klubben har gennem efterhånden en del år haft en alarmeringsplan, som du har en stor del af æren for. Du har gennem årene udfærdiget alarmeringsplaner og skaffet mandskab til denne via klubbens medlemmer, haft kontakt til politiet, redningsvæsenet i Hvide Sande og SOK.

Der blev afholdt øvelser på vandet, så alle kunne være klar, når der blev sendt en melding om ”grøn alarm” rundt og det så pludselig var virkelighed – nogen var i nød på vandet - var meldt savnet m.v. – og det er blevet til nogle redningsaktioner i den forbindelse.

Du er engageret i Marinehjemmeværnet – og det nyder vi i klubben også godt af, når vi skal have bøjer lagt ud og tage ind igen.

Du kæmper en sej kamp for at optimere sikkerheden for søsporten.

Tillykke med udnævnelsen Mogens