Marts 2009

Marts 2009
Som sædvanlig byder marts på gråvejr, regn og ind i mellem også lidt slud; men de første forårsdage har også vist sig. Allerede nu har vi set folk sidde på torvet og nyde forårssolskinnet. De første forårstegn er for længst piplet frem i haven, og lige nu myldrer det i jorden af aktivitet.

Præcis på samme måde er det i sejlklubben. Vinterens dvale er allerede historie, og forårsfornemmelserne er umiskendelige. Bestyrelsen har haft sine første møder. Strategien er rimelig klar og sejlene er ved at blive hejst til en ny sæson, der tegner til at blive et af de bedste. Vi har i bestyrelsen mange ambitioner, ønsker og drømme. Vi er nok klar over, at vi ikke får opfyldt dem alle, men vi har lagt fra land. Det mest positive er, at vi i år åbenbart kan konstatere en øget interesse for sejlerlivet og for klubben. Jolleafdelingen har afholdt de første aftner i den nye sæson, og det er endnu for tidlig at forudsige det endelige antal medlemmer i afdelingen, men intet tyder på, at antallet bliver mindre end sidste år. I år har vi så den glæde, at vi kan byde på hele 7 instruktører. Det giver grundlag for en forrygende sæson, men det giver også yderlige udfordringer. Vi kommer meget hurtigt til at mangle materiel. Ønskelisten fra jolleudvalget rummer blandt andet nye joller - gerne  til lidt større / tungere børn - , endnu en følgebåd – for at udnytte de flere instruktører -, nyt banemateriel og kommunikationsudstyr. Vi har blandt ”de gamle” medlemmer i jolleafdelingen en håndfuld mennesker, hvis ambitioner rækker længere end til Ringkøbing Fjord. De vil op og stå øverst på skamlerne både regionalt, nationalt og internationalt. Hvor er det herligt med unge, der har ambitioner, og som samtidig har en plan for at få dem opfyldt. Klubben har en hel klar forpligtigelse til at bakke op, men vi kan ligeså godt erkende, at den store arbejdsindsats skal komme fra de pågældendes forældre.

For kølbådsudvalget tegner sæsonen også succesfuldt. Sejlerskolen har for øjeblikket 9 elever mod 3 sidste år. Steen har så mange yderligere ideer, at man skal stå tidlig op, for at følge med. For øjeblikket arbejder han på firmaarrangementer i vores H-både. Udvalget har 2 hovedudfordringer. Vi mangler 1 – 2 instruktører. Så herfra skal der lyde en indtrængende anmodning til klubbens medlemmer om hjælp. Det er i den situation, vi skal hjælpe hinanden, for herigennem hjælper vi i sidste ende os selv.  Det er fra jolleafdelingen, sejlerskolen og H_bådsbrugerne , vi skal hente fremtidens medlemmer. Udfordring nr. 2 for kølbådsudvaldet er materiellet. Klubbens røde H-båd er åbenbart i en miserabel forfatning.  Bestyrelsen diskuterer for øjeblikket om, der er klogt at reparere mere på båden, eller om der ikke er mere økonomi i at udskifte den til en nyere.

Ringkjøbing Sejlklub har nogle klare forpligtigelser. Vi skal tilgodese medlemmernes krav; det gælder også de kommende medlemmer.  Vi skal vedligeholde og måske udbygge klubbens aktiver. Og så har vi på lige fod med byens øvrige sportsforeninger en forpligtigelse til at give områdets børn og unge (og i øvrigt også voksne) mulighed for sunde fritidsinteresser.

Derfor er ønskelisten lang, og opfyldelsen koster penge. Heldigvis har vi nogle entusiastiske mennesker i vores sponsorudvalg. Her arbejder man på alle fronter. Hvor meget der lykkes er alt for tidligt at udtale sig om, men ambitionerne er store. Bestyrelsen vil som udgangspunkt søge at holde sig indenfor det budget, der blev fremlagt på generalforsamlingen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er ikke enig i budgettet. Det giver ikke en gang  mulighed for opretholdelse af en forventelig standart af klubbens flåde; og da slet ikke mulighed for udvidelser. Vi sætter foreløbig vores lid til yderligere sponsorindtægter og en prioritering af vores ønskeliste. Hvis behovet rækker derudover, må vi tage klubbens budget op til ny revidering.

Vi har altså sat sejlene. Nu skal vi blot holde kursen i mål.

Husk det endegyldige forårstegn på havnen – standerhejsningen. Se invitationen andetsteds i bladet. Vores gamle klub bygger på fremtiden, men vi har rødder i traditionerne. Så mød nu op på havnen på sæsonens første forårsdag; ikke blot for traditionens skyld, men også for at gøre den festlig.

Og ja – husk nu at melde dig som instruktør på sejlerskolen, så Arne (vores pt. eneste instruktør), kan tillade sig at holde en friaften en gang i mellem.

Rigtig god sæson 2009

Flemming Merrild