August 2009

August 2009

Vi er nu startet på 2. halvleg af sæson 2009.  Vejret har budt på lidt af hvert. Det betyder også, at vi har haft gode dage både for motorbåde og for sejlbåde. Mange af os har benyttet sommerferien til at tage længere ture; ikke bare i de danske farvande – men også udenlands. Den seneste måned har jeg tilbragt endog rigtig mange timer på havnen. Det går mere og mere op for mig, hvor vigtig havnen er for Ringkøbing. Jeg har aldrig været opmærksom på, hvor mange Ringkøbingensere og hvor mange af vore gæster, der ligger turen omkring havnen for at opleve atmosfæren og miljøet. En atmosfære og et miljø, som vi i sejlklubben i høj grad er med til at skabe.

En ny klub for langsomgående motorbåde har set dagens lys på havnen. Bestyrelsen byder klubben velkommen. Vi har nok længe trængt til nye initiativer for motorbåde. Vi vil dog heller ikke lægge skjul på, at vi hellere havde set initiativerne taget indenfor Ringkjøbing Sejlklub, men sådan bliver det altså ikke i første omgang. I stedet har vi indledt et samarbejde, og vi er enige om, at motorbådsklubben ikke er et alternativ til sejlklubben – men derimod et supplement. I samme ånd har motorbådsklubben derfor også fået en repræsentant i Klubhus- og tursejlerudvalget. Skulle der være andre medlemmer eller grupper af medlemmer, der har forslag til nye initiativer indenfor sejlklubben, er man meget velkommen til at henvende sig til bestyrelsen. Vi vil så gerne varetage alles interesser. Nogle gange skal vi bare lige gøres opmærksomme på behovene.

Vores jolleafdeling kører stadig for fulde gardiner. Alt, hvad klubben har af materiel, er i brug. Vore nye Terajoller er blevet flittig brugt, og mig bekendt lever de op til forventningerne. En stor tak til Landbobanken for den økonomiske støtte.

Onsdagssejladserne foregår som de plejer. Vi har vel ca. 10 både til start hver uge. Kunne det ikke være sjovt, hvis vi var 20 eller 30 til start? Èn af klubbens helt store udfordringer i fremtiden en nok en foryngelse af medlemsskaren. Det er kun naturligt, at de medlemmer, der gennem de sidste 20 – 30 år har sejlet og brugt masser af energi i klubben ikke har den samme entusiasme som tidligere. Derfor er det også afgørende, at klubben får tilført nye medlemmer. Vi har i indeværende år fået gang i sejlerskolen; - 11 elever er det blevet til. Til næste år sætter vi yderligere skub i denne afdeling. Personlig håber jeg på 20 – 25 elever, plus en videreførelse af dette års elever. Pt. har vi et problem med instruktører. Mange af jer er blevet spurgt, og nogle har vendt positivt tilbage, og nogle tvivler lidt på egne evner i undervisningssituationen. Derfor arrangerer vi et weekendkursus sammen med Dansk Sejlunion, hvor vi uddanner instruktører. Jeg opfordrer inderligt klubbens medlemmer til at melde sig til dette kursus. I princippet stiller vi ikke nogen krav til sejlerevner ligesom vi heller ikke stiller krav til, at man efterfølgende absolut skal melde sig som instruktør. Ring til Steen eller undertegnede for at høre nærmere. Det er bare så vigtigt for klubben, at vi får flere instruktører på banen. Det er klubbens fremtid, det handler om.

Udgivelsen af Tågehornet har de sidste 13 år været varetaget af Ulla og Hanne. Begge har valgt at stoppe med udgangen af 2009. Ringkjøbing Sejlklub vil gerne benytte lejligheden til at takke for den kæmpeindsats, som de to piger har lagt i vores klubblad. Vi søger så selvfølgelig deres afløsere. Det er vigtigt, at vi har et medie, hvor vi kommunikerer med hinanden. Tågehornet har altid været et af klubbens faste holdepunkter, og det skulle det også gerne være i  fremtiden. Vi er overbeviste om, at den trykte udgave bliver fortrukket frem for en elektronisk udgave.

Vi har gennem året udsendt nyhedsmails. Hvis du ikke har modtaget dem, skyldes det, at vi ikke har din korrekte mailadresse. Vi vil gerne opfordre alle til sende adressen, så alle kan modtage information på mail.

Vi arbejder ligeledes på vores nye hjemmeside. Per Larsen er her den drivende kraft. I nogen tid, har Per arbejdet på sagen, og vi håber, at vi inden længe er i stand til at præsentere resultatet. Tanken er, at fremtidens kommunikation skal foregå med en deling mellem hjemmesiden og Tågehornet suppleret med mails til udvalgte grupper / udvalg.

Bestyrelsen har naturligvis involveret sig i kommunens nye masterplan; eller rettere den del af masterplanen, som vedrører Ringkøbing Havn. Det er jo på alle måder et spændende projekt for Ringkjøbing Sejlklub. 

Alt i alt fornemmer vi, at klubben kører som den skal. Vi står altså lige nu med to brændende ønsker til klubbens medlemmer: redaktører til Tågehornet og deltagere på instruktør-kurset. Vil I ikke nok hjælpe med at løse de to ”knaster”, så vi kan videreudvikle vores klub.

Flemming Merrild