Distancen 2021

Sejladsbestemmelser for Distancesejladsen, Ringkøbing Sejlklub 2021 

Der sejles efter The International Sailing Federation, ISAF´s ”Kapsejladsregler”. Endvidere gælder nedenstående: 

Tidspunkt Søndag d. 22. august 2021 

Deltagere Sejladsen er åbne for alle sejlbåde, tilhørende medlemmer af Ringkjøbing Sejlklub, eller anden sejlklub i fjorden.

Startgebyr 50 kr.

 Løbs inddeling Et løb med fælles startprocedure. Le Mans start..

 Kapsejladsområde Ringkøbing fjord

 Skippermøde Søndag den 22. august 2021 klokken 09.30, hvor alle både skal være klar til start, før mødet..!!

Starten 1. start kl. ca. 10.00. Der startes fra Ringkøbing havn. Bådene startes enkeltvis, således at langsomste båd starter først. Derefter starter resten efterhånden, enkeltvis, alt efter deres handicap.
Altså, første båd i mål vinder.

Startprocedure Nils har tjek på tiderne, og hver enkelt skipper sendes af sted fra klubhuset i skarpt trav mod sin båd og ivrige gaster. Vel ankommet sejles der straks ud på banen. Kapsejladsen starter altså i klubhuset. Motor må benyttes frem til første grønne kost v. marina. OG ved grundstødning.
Hvis vinden driller, aftales anden start ved skippermødet klokken 09.30

Handicap Lystal
(svenske lystal anvendes, da det er erfaringstal og ikke udregnede)

Bane Efter start i Ringkøbing Havn, holdes Anduvningen om bagbord. Herefter holdes Stauning Pynt kosten om bagbord og der fortsættes til Tippergrund kosten (BYB) som holdes til bagbord ved rundingen. Turen fortsætter tilbage samme vej vi kom, til mål i Ringkøbing Havn.

Måltagning I Ringkøbing Havn. Noter selv hvilken båd der ligger foran og bag dig.
Hvis vinden driller er der mål ved anduvningen i Ringkøbing.

 Tidsbegrænsning 5 time efter sidste start.

 Protester Protester skal være afleveret skriftligt til dommeren senest ½ time efter sejladsens afslutning.
Protestkomitéen tilstræber at behandle protester umiddelbart efter sejladsens afslutning.

Tilmelding Senest onsdag den 18. august DOG GERNE FØR:
Oplys: Bådnavn og bådtype Tilmelding på SMS : 2552 4411

Hygge Kom straks ind i Klubhuset efter sejladsen. Der er hygge, Karens hjemmebag og resultater i klubhuset.
Grillen bliver tændt op klokken 18.00, til din medbragte grillmad og drikke..!! TAG FAMILIEN MED

Jens