Torsdag 24 Jan 2019
You are here: Hjem Klubben Referater Referat bestyrelsen marts 2017
Referat bestyrelsen marts 2017 PDF  Array Udskriv Array
Skrevet af Flemming Merrild   
Tirsdag, 14 Marts 2017 09:52

Referat fra bestyrelsesmøde i Primohuset d. 9/3 2016

Deltagere: Flemming, Svend, Pia og Bjarne (referent).

1. Godkendelse af forrige referat:

a. Referatet fra generalforsamlingen Godkendt. Er på hjemmesiden men sendes også ud på mail.

2. Konstituering: Sekretær, Peter spørges (opgaven delesefter behov). Næstformand: Pia.

3. Opsamling på diverse fra generalforsamlingen:

a. Kontingentstruktur: Tages op i løbet af sæsonen

b. Vedtægtsændringer: Bjarne sørger for at de nye vedtægter sendes til banken, Dansk Sejlunion, kommune (sammen med den nye konstituering).

c. Referater offentliggøres: Beslutningsref. på hjemmesiden under punktet referater.

d. Hjertestarter: Vi søger om en hjertestarter nu. Der var frist 1/3. Men vi vil gerne med i hatten næste gang.

e. Bådstativer: Svend snakker med Jes om udsigterne.

f. Renovering af toiletter og omklædningsrum: Ønskerne er berettigede. Vi tager opgaven op til vedligeholdelsesdagen her i foråret.

g. Svaler ved indgang: Svært at løse opgaven, de er meget vedholdende. Svend søger en løsning.

h. Stander med i medlemskab: Medtages ikke.

4. Fjordens dag:

a. Der er møde d. 21/3, Flemming er forhindret. Pia melder sig, Peter melder ind hvis han kan.

5. Jolleafd:

a. Masteskursudbøwlingsdag søndag d. 26/3. Trænere og brovagter klarer opgaven. Bjarne er med på sidelinien til registrering af udstyr.

b. 8/4 kæntringsøvelser i svømmehallen.

6. Klubhusudvalg:

a. Gerne arrangere relevante udflugter til efteråret. Mange gode ideer på bedding.

b. Standerhejsning 1/4. Invitation udsendes

c. Vedligeholdelsesdage fastlægges af Svend både forår og efterår.

d. Søsætning d. 22/4 og 6/5. Optagning30/9 og 21/10. (Ophængt i klubhus)

e. Standerstrygning 4/11, herunder også afriggerfest.

7. Kasserer:

a. Vi har fået to nye medlemmer.

b. Opkrævninger til sponsorer og medlemskontingent udsendes snarest.

c. Swipp er udgået; vi skifter til Mobilepay snarest muligt.

 

8. Næste møde 22/5 kl. 19 i klubhuset.