Torsdag 24 Jan 2019
You are here: Hjem Klubben Arkiv
Generalforsamling for 2016 PDF  Array Udskriv Array
Skrevet af Flemming Merrild   
Onsdag, 25 Januar 2017 07:10

Indkaldelse ordinær generalforsamling i Ringkøbing Sejlklub

tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.

3. Årsregnskabet for 2016 fremlægges til godkendelse.

a. Budget 2017 fremlægges.

b. Kontingentforslag 2017 fremlægges.

4. Indkomne forslag.

”Forslag skal skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne opslås i klubhuset 8 dage før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen meddeles samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen. Der kan under generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag under dette punkt.”

5. Valg af bestyrelse.

 Valg af formand - Steven Diemar er på valg, ønsker ikke genvalg.

 Valg af kasserer - Bjarne Schlüter er ikke på valg.

6. Valg af stående udvalg.

- Næstformand - Pia Strandbygaard Jolle- og Optimistudvalgsformand er ikke på valg.

- Jolle- og Optimistudvalg - Nils Strandbygaard er ikke på valg.

- Jolle og Optimistudvalg - Jan Grimstrup er på valg.

-Kølbådsudvalgsformand - Peter Maarup er på valg.

- Kølbådsudvalg -Jens Holm er på valg.

- Kølbådsudvalg - Thony Askjær er ikke på valg.

-Klubhus- og tursejlerudvalgsformand - Peder Hansen er på valg, ønsker ikke genvalg.

- Klubhus- og tursejlerudvalg - Olaf Pedersen er ikke på valg.

- Klubhus- og tursejlerudvalg - Poul Majlund er ikke på valg.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

- Revisor - Hejne Andersen er på valg.

- Revisorsuppleant - Jens Holm er på valg.

8. Eventuelt.