Torsdag 24 Jan 2019
You are here: Hjem Klubben Referater Bestyrelse maj 2013
Bestyrelse maj 2013 PDF  Array Udskriv Array
Skrevet af Flemming Merrild   
Torsdag, 02 Maj 2013 08:10

Referat bestyrelsesmøde

d. 1. maj 2013

 1. Budgetopfølgning foretaget
  1. Estimeret resultat udviser et større underskud end budgeteret
  2. Skyldes fortrinsvist mindre indtægter
  3. Konklusion:

                                                              i.      Vi forsøger endnu en gang at få gang i et sponsorudvalg.

                                                            ii.      Vi justerer omkostningerne. Det må ikke gå ud over driften af klubben.

 1. Udvidelse af masteskur færdiggøres d. 13. maj. (oprydningsdag)
  Vi arrangerer ”orienteringsløb” for motorbåde d. 8. / 9. juni.

  Rengøring foretages af Anne Katrine Merrild, Herved sparer klubben penge ift. et rengøringsfirma.
  Emner til båltaler gennemgået.

  Oprydningsdag d. 13. maj. 
 2. Trækspil til ophalingsrampen diskuteret. Vi har ikke pengene og der er tekniske spørgsmål. Forslaget er sendt til hjørnespark.
  Tursejlads i samarbejde med øvrige klubber i fjorden gennemgået.
  Hjemmesiden kører stadig kun halvvejs. Vi arbejder videre.
  Veteranbiler på havnen d. 24. april, 30.maj, 27. juni, 29. august. Jollesejlerne tager en ekstra tur i Gl. Havn for opvisningens skyld.
 3. 33 medlemmer i juniorafdelingen incl. trænere. 2 stk yderligere er på prøve, mens 5 stk er på venteliste.
  Pinselørdag kører. Konceptet er som vanligt.
  .
 4. Skolebådsafdelingen har 12 elever. Antallet er væsentlig reduceret ift. tidligere på trods af en markant større markedsføring. Antallet er nok den nye normal. 
 5. Næste bestyrelsesmøde d. 19. juni.