Torsdag 24 Jan 2019
You are here: Hjem Klubben Referater Referat generalforsamling for 2012
Referat generalforsamling for 2012 PDF  Array Udskriv Array
Skrevet af Flemming Merrild   
Onsdag, 06 Marts 2013 15:55

Dirigent

 Jens Holm valgt. Konstaterede indkaldelse til generalforsamling i orden og at regnskabet sat op i klubhuset i følge vedtægterne

 Årsberetning

 • Flemming Merrild, formand

 Klubbens 100 år Jubilæums aktiviteter forløbet rigtig godt. Pinsearrangement, Sankt Hans fest i masteskuret, receptionen i klubhuset i november med efterfølgende fest på Hotel Ringkøbing.

Byggebudgettet overskredet med 23.000 kr. i 2012. men beløbet ikke stort i forhold til det vi har fået af nyindrettet klubhus med overdækket terrasse. Der blev slidt på de der hjalp til og nogle af os kunne næste bestå tømrer eksamen bagefter!

 • Peter Maarup, kølbådsudvalget, Sejlerskolen

18 elever og 8 instruktører. Nyt med daghold og ungdomssejlads. 3 både.

·         Jens Holm, Kapsejlads

Fortsætter respitsystem, som de foregående to år. Mogens stoppet, som dommer. Nils afløser, men kan ikke i det kommende forår! Her løser Martin og Bent, som er i dommerbåden, så godt det er muligt.

 • Thomas Kronborg

35 ungdomssejlere plus forældre til opbakningen.

Som noget nyt har Bork, Sunds og Ringkøbing lavet stævne sammen for elever, der er ældre end 15 i uge 32. Skal holdes på skift i de kommende år. I 2013 er det vores tur.

Noget nyt fra Ringkøbing, som nu breder sig, som ringe i vandene: Op og ned bane, hvor alle bådtyper sejler mod hinanden. Succes.

Årets ungdomssejler blev Andreas Funk

Årsregnskab

 • Alice Askjær

Årsregnskabet fremlagt. Udgifter til byggeri er udgiftsført.Dette til trods viser regnskabet kun et samlet driftsunderskud på 37.000,- . Fantastisk resultat. Regnskabet godkendt.

Budget 2013 blev fremlagt og accepteret uden kommentarer.

Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til kontingent 2013 blev vedtaget. Viser en moderat stigning.

Valg

 •  
  • Formand                                                 Flemming Merrild               Genvalgt
  • Kølbådsudvalg (formand)                       Peter Maarup                                            Genvalgt
  • Kølbådsudvalg                                       Jens Holm                           Genvalgt
  • Jolle- og optimistudvalg                          Anders Askjær            Valgt (1 år)
  • Jolle og Optimistudvalg                          Jan Grimstrup                                 Genvalgt
  • Klubhus- og tursejlerudvalg                   Peder Hansen                                 Genvalg 
  • Reevisor                                                   Hejne Andersen                  Genvalgt
  • Revisorsuppleant                                    Jens Holm                           Genvalgt

Eventuelt.

 • Arbejdsweekender
 • Sponsorudvalg