Torsdag 24 Jan 2019
You are here: Hjem Klubben Vores klubhus Private arrangementer
Private arrangementer PDF  Array Udskriv Array
Skrevet af Flemming Merrild   
Tirsdag, 24 April 2012 06:26

Klubhuset kan undtagelsesvist benyttes til private arrangementer. I disse tilfælde kan husets opholdsrum lukkes for klubbens øvrige medlemmer. Da formålet med klubhuset netop er, at det i videst mulig omfang er åben for medlemmer, skal flg. være opfyldt:

 1. Huset kan kun benyttes privat af medlemmer med minimum 1½ års medlemskab af klubben bag sig.
 2. Huset kan ikke benyttes af medlemmer, der er tilmeldt som passive
 3. Huset kan kun benyttets til medlemmets personlige fest; så som runde fødselsdage fra og med 30 år, bryllup, jubilæum og børns barnedåb.
 4. Juniormedlemmers konfirmation kan komme i betragtning.
 5. Bestyrelsen kan give tilladelse til øvrige arrangementer, hvis man skønner, at klubbens bedste taler herfor
 6. "Leje" af huset er i princippet gratis, men der betales for et fastsat forbrug. Forbruget er fastsat til 800,- uanset dennes aktuelle størrelse.
 7. Klubbens øvrige medlemmer har altid lov til at benytte husets toiletter samt hente vand.
 8. Klubbens aktiviteter har altid prioritet frem for private arrangementer, uanset om disse er bookede eller ej. Klubbens udvalg kan jo sædvanligvis først booke årets aktiviteter efter afholdt generlforsamling.
 9. Bestyrelsen kan friholde bestemte datoer, der skønnes at være vigtige for klubbens medlemmer; f.eks. Kr. Himmelfartsferien, Pinseferien og evt. andre.
 10. Ønsker man at benytte huset privat checkes datoen på klubbens kalender.
 11. Ved booking gælder "først til mølle" princippet
 12. Er datoen fri, overføres forbrugsbeløbet - 800,- til klubbens konto: 7670 1468375. I overførslen meddeles formålet og navn.
 13. Én booking gælder ét døgn. Man kan altså ikke lukke huset i flere dage pga. én reservation
 14. Herefter kontaktes kassereren, som reserverer på kalenderen
 15. Først når både overførslen og kalenderregistreringen er konstateret, er bookingen gældende.
 16. Bestyrelsen kan indenfor rimelig tid annulere reservationen, hvis det skønnes, at klubbens interesser taler herfor.
 17. Har man brug for ekstra opmagasinering, kan kontoret benyttes. Nøgle hertil udleveres af kassereren
 18. Huset afleveres rengjort.
 19. Husets duge kan benyttes til borddækning, men afleveres nyvaskede og rullede.
 20. Evt. ødelæggelser meddeles kassereren og erstattes.

Bestyrelsen 2012
Under hensyntagen til generalforsamlingens beslutning af 27.02.2002