Torsdag 24 Jan 2019
You are here: Hjem Klubben Referater Jolleudvalg 2010-02-03
Jolleudvalg 2010-02-03 PDF  Array Udskriv Array
Skrevet af Thomas Kronborg Hansen   
Torsdag, 04 Februar 2010 17:15

Referat jolleudvalgsmøde onsdag 2010-02-03

 

Deltagere

Jesper, Peter, Lasse, Jakob, Thomas og Michael.

 

Venteliste:

Thomas vedligeholder venteliste for nye medlemmer.

Michael redigerer listen og sender den derefter til Thomas som så tager sig at den løbende vedligeholdelse.

Thomas indsamler oplysninger på nye optimister. Alle sender henvendelser videre til Thomas og Thomas koordinerer tilbagemeldinger.

 

Medlemslisten:

Thomas vedligeholder medlemsliste i Conventus.

 

Klargøring af Joller:

Joller. Thomas og Jesper tager sig af indkøb.

Dato: for klargøring Lørdag den 10 april.

 

Klargøring af Følgebåde / Materiel

Dato: Lørdag den 10 april.

 

 

Træning:

Ansvarlig for de forskellige hold.

Begynder1:   Michael/Peter Båd: Lille Limbo/Gurli

Begynder 2:  Jakob Gul.

Øvede:          Thomas  Nynæs jolle

Store joller:   Lasse. GL. Limbo.

Båd fordelingen og skipper følges i sæsonen.

 

Hver enkelt træner udarbejder en undervisnings plan som fremvises den første teoriaften.

 

Michael har en plan klar, til teori vil han følge optimistjollekursus 1 og diplom sejlerskolen i praktisk.

Thomas vil undervise i Regellære samt taktik.+ vind og vejr lære.

Lasse: Diplom sejlerskolen.

Vil vi efterstræbe at holde en rød tråd til Diplom sejlerskolen på alle hold.

 

Tera joller:

Der foretages ikke investering i Tera eller Zoom8.

 

Jollevogne.

Thomas indkøber 4 jollevogne.

 

 

 

Svømmeprøve:

Der afholdes svømmeprøve i svømmehallen d. 14. april.

Jakob har ansvaret.

HH hjælper.

Thomas informerer forældre, og uddeler optimist folder.

På denne aften informeres om intro aften torsdag d. 22. april.

 

Forældre opgaver:

Jesper og Peter ligger sidste hånd på beskrivelse af forældre opgaver så disse er klar til svømmeprøven.

Alarmerings plan er også beskrevet.

Samtidig besluttes det at vi vil have en førstehjælps kasse i hver følgebåd.  Thomas undersøger mulighederne og indkøber en boks som indeholder det nødvendige udstyr.

Jesper udsender målsætning til alle sejlere hvor de skal melde tilbage om hvad de vil for sæsonen. Dette er gjort men har ikke fået meget respons. Denne vil blive uddelt på ny ved teori start.

 

Forplejning forsøges uddelt under svømmeprøven og den efterfølgende intro aften. Det er forældrenes opgave og vi vil ikke gøre yderligere i jolleafdelingen.

Flot arbejde til Peter og Jesper.

 

Sommersejlads:

Vi ønsker ikke at bruge ressourcer på en sommersejlads. På nuværende tidspunkt men i fremtiden vil vi helt sikkert prøve det.

 

Stævner:

Klubben bakker om omkring stævnerne i Sunds og Mors og i fald Bork igen arrangerer weekendtræning vil vi også støtte og sende trænere med.

Vi vil gerne have et to dags stævne. Og gerne den 14-15/8. dette dog forudsat at vi kan tilbyde ordnede forhold, her tænkes på (Strøm) samt at der tages kontakt til kommunen og søger tilladelse til at campere. Thomas giver sagen videre til Bestyrelsen.

 

Sociale Arrangementer:

Michael, Jakob og Lasse arrangerer et net/filmparty inden sæsonen starten. Dato 20-21. marts.

 

Vi vil finde en dato for en weekendsejlads og det gøres så snart der er en fast kalender fra Limfjords kredsen. Ønsket er den 5. juni. og bliver en hygge sejlads hvor vi skal overnatte under vejs.

Det endelige go eller no go er torsdagen inden når vejrudsigten er kendt.

 

Internet:

Jesper er valgt som Jolleafdelingens bruger, på hjemmesiden. Thomas informerer Per om at Jesper sandsynligvis vil kontakte ham.

 

Til lands vand og i luften:

Pinse lørdag er vi klar med mandskab. Jakob og Peter Michael har opgaven.

 

Vi vil hjælpe Landbobanken den 29. maj.