Torsdag 24 Jan 2019
You are here: Hjem Klubben Referater Bestyrelse d. 13.01.2010
Bestyrelse d. 13.01.2010 PDF  Array Udskriv Array
Skrevet af Svend Dybdahl   
Lørdag, 30 Januar 2010 11:20

Deltagere:                          Flemming, Svend, Arne, Hanne og Thomas

Afbud: Steen var forhindret, men Arne var indkaldt som repræsentant for kølbådsudvalget.              

Dato:                      13-1-2010

Dagsorden:

1.   Godkendelse af referat

2.      Foreliggende skrivelser

3.      Fast punkt på alle bestyrelsesmøder

  • Formanden
  • Kassereren
  • Kølbådsudvalg
  • Jolle- og optimistudvalg
  • Klubhus- og festudvalg
  • Tågehornet/hjemmesiden

4. Generalforsamling

6. Evt.

 


 

1a Godkendt referat : Referatet fra sidste møde blev underskrevet og godkendt

2: Skrivelser:

3. Nyt fra:

Formanden

Der er indgået aftale om at Landbobanken har et samarbejde med RS den 29-05-2010 Action boat som vil blive for Landbobankens unge kunder.

RS har fået positiv tilbagemelding fra Ringkøbing Skjern kommune angående Master planen.

Vores nye hjemmeside er klar til opgradering fra alle udvalg nu.

Nu mangler vi bare at få lagt alt stoffet ind. Dette arbejde er lagt ud til de enkelte udvalg.

RS afgiver en fuldmagt til Jytte fra Skive i forbindelse med Dansk Sejlerunions 

Generalforsamling

Hver udvalgsformand aflægger beretning inden for hvert område på kommende generalforsamling. Alle (unt. Hanne) sender sit indlæg til mig for koordinering.   Desuden laver Flemming Power Point.   

Kasseren:

Vi har modtaget kursustilskud til vores afholdte instruktør kursus.

Vi skal aflevere lokale + medlemsregnskab til Ringkøbing Skjern kommune, for at få lokaletilskud.

Vi havde en nøje gennemgang af vores regnskab for 2009 samt vores budget for 2010 . Vi fandt både regnskab og budget for meget tilfredsstillende, det blev enstemmigt godkendt.

Kølbådsudv :

RS havde indkaldt til en aften angående instruktører til skole bådene. Det vat en god aften RS har nu 16 tilmeldte instruktører / hjælpere.

Vi har så mange elever at bådene vil komme ud at sejle alle hverdage i 2010. Det store antal instruktører til trods, kan vi "kun" klare 21 elever. Der er sandsynlighed for, at vi kommer til at anvende en venteliste.

Steen har ansøgt bestyrelsen om 80.000 kr. til en nyere H båd til erstatning af den røde H båd. Efterfølgende har Arne, Flemming og Claus haft et møde hvor de har gået den røde H båd efter i sømmene. Herefter er der lavet et forslag angående renovering af denne.  Bestyrelsen var enige om at renovere den i stedet for at udskifte den. Det er bestyrelsens mål, at klubbens materiel skal holdes ved lige og være i orden. H-bådene er skolebåde, og de skal opfylde de krav, der måtte kunne stilles iht. dette formål. Alle andre kriterier som udseende mm. er ikke relevant.

Jolleudvalget:

Jolleudvalget havde jule løb i december, der var fin tilslutning.

Jolleudvalget havde også Juleafslutning med rekord stort tilslutning. Her blev årets sejler kåret, det blev Kasper Lauritsen fra Stauning.

3 tilmeldte til trænerkursus

Thomas vil deltage i et dommerkursus.

Vi har modtaget dækning fra Codan for skade på følge båd.

Klubhusudv.

Fremover skal udlejning af klubhus føres på vores nye kalender på vores hjemmeside.

Svend vil gennemgå vores gamle trailer om nødvendigt udskifte den til en ny.

4 .Det praktiske omkring den kommende generalforsamling blev drøftet og planlagt

5.Evt:                       Næste møde 

 

Referent Svend Dybdahl