Torsdag 24 Jan 2019
You are here: Hjem Klubben Referater Bestyrelse d. 01.10.2009
Bestyrelse d. 01.10.2009 PDF  Array Udskriv Array
Skrevet af Svend Dybdahl   
Lørdag, 30 Januar 2010 09:56

Deltagere:                          Flemming, Svend, Hanne og Thomas

Afbud:                               

Dato:           07-10-2009

Dagsorden:

1.   Godkendelse af referat

2.      Foreliggende skrivelser

3.      Fast punkt på alle bestyrelsesmøder

  • Formanden
  • Kassereren
  • Kølbådsudvalg
  • Jolle- og optimistudvalg
  • Klubhus- og festudvalg
  • Tågehornet/hjemmesiden

      4. Sager til og fra havnen.

6. Evt.

 


 

1a Godkendt referat             Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet.

2: Skrivelser:

3.Nyt fra:

Formanden

Hjemmeside: Vores nye hjemmeside vil blive klar i løbet af meget kort tid.

Brugermøde med Ringkøbing Kommune: Vi har endnu ikke modtaget referat fra mødet: Vi drøftede bl.a.

Fodring af måger i havnen. Havnefogeden lovede at påtale det over for fiskerne.

Masterplanen er ikke kommet længere.

Vores målsætning for året 2010 i de enkle udvalg og for klubben som helhed, udsættes til næste møde.

Kasseren:

Vi har P.T. ikke fundet en afløser for Hanne og Ulla til redaktion og udgivelse af Tågehornet.

Drift oversigt for 2009 og budget blev gennemgået og fundet OK.  Hanne rykker for udestående.

Vi har ind rapporteret vores medlemstal til Dansk Sejlerunion vi er P.T. 164 aktive og 7 passive.       

Aktivitetskalenderen skal være klar til næste møde.

Der er nye regler for lokaletilskud som vi retter os efter.

Kølbådsudv :

Vi vil gerne have flere deltagere til kapsejladserne. Hvordan ? Der er masser af potentielle deltagere i havnen.

Vi vil gerne satse på massen frem for eliten.

Jolleudvalget:

Flemming og Thomas laver sponser aftaler omkring de nye jollestativer.

Thomas har købt 4 håndholdte VHF radioer i USA.

Jolleudvalget holder juleafslutning som sidste år.

Derudover vil der også blive arrangeret et Juleløb.

Den 19/9 havde vi et fantastisk godt stævne, med navngivning af vores nye joller

I løbet af vinteren vil der blive arrangeret netparti. Trådløs Internet i klubhuset er OK.

Støtte til Jollesejlere:

RS holder sig til den politik, der altid har været gældende. Dvs. vi hjælper jollesejlere frem til den bedste del af B-rækken. Er der sejlere, der derudover har ambitioner, er det for egen regning. Hvis det helt undtagelsesvis skulle vise sig, at vi i fremtiden skulle få et talent, der måtte ligge langt ud over det sædvanlige, og som ikke har forældreopbakning, kan vi i bestyrelsen holde sig til Limfjordskredsens politik om tilskud. Men hovedpolitikken er, at RS ikke yder økonomisk tilskud til sejlere, udover hvad RS´s alm. arbejde byder på.

Klubhusudv.

Vores ruter og opkobling til Internet telefoni og trådløst Internet er ankommet og vil være klar til opsætning fra den 8-10. (vi klarer montagen selv)

Afrigger fest: Vi vil forsøge at give vores afrigger fest et nyt pift. Vi vil meget gerne se en meget større del af klubbens medlemmer end vi har set de seneste år.

Vi vil udsende en invitation til samtlige medlemmer. (de nærmeste tager jolle sejlerne sig af, de andre sender vi med postvæsnet) 

VI vil også forny vores menu. O.S.V.

Evt:                Næste møde  28-10-2009  kl 19.oo

 

Referent Svend Dybdahl