Torsdag 24 Jan 2019
You are here: Hjem Klubben Referater Bestyrelse d. 10.11.2009
Bestyrelse d. 10.11.2009 PDF  Array Udskriv Array
Skrevet af Svend Dybdahl   
Fredag, 29 Januar 2010 17:15

Deltagere:                          Flemming, Svend, Steen, Hanne og Thomas

Afbud:                                

Dato:                      10-11-2009

Dagsorden:

 1.   Godkendelse af referat

2.      Foreliggende skrivelser

3.      Fast punkt på alle bestyrelsesmøder

 Formanden

 Kassereren

Kølbådsudvalg

Jolle- og optimistudvalg

Klubhus- og festudvalg

Tågehornet/hjemmesiden

4. Sager til og fra havnen.

 

6. Evt.

 


 

1: Godkendt referat

2: Skrivelser:

3: Nyt fra:      

Formanden:            

Hjemmeside:

Alle bestyrelsesmedlemmer skal kommentere vores nye hjemmeside, komme med kommentarer på vores fælles mail + Per. Senere holder vi et fælles møde efter 1/1-2010                     

Mailliste:   Flemming sender vores mail liste, som bestyrelsesmedlemmerne skal gå igennem og få fat i dem der mangler.  Senest 1/1-2010                 

Generalforsamlingen blev fastsat til den 25/2-2009

 

Kasseren:

Vi gennemgik regnskab og budget for 2009 og fandt det OK

 Hanne, Thomas og Flemming deltager i et møde den 19/11 i Skive,  Tilrettelagt af Dansk Sejlerunion.

 Vi brugte meget tid på at gennemgå budgettet for 2010 fordelt på hvert enkelt udvalg.

Kølbådsudv :

Sejlerskolen: Vi havde 9 elever i 2009.

 Der bliver en evaluering af de nuværende elever ca. midt januar.

 I 2010 forventer vi ca. 12 elever yderligere.  

Vi har på nuværende tidspunkt 4 instruktører + 2 afløsere

Den røde H båd: Steen har lovet at gå den efter i sømmene, så vi kan få et overslag på hvad det koster at sætte den i en forsvarlig stand. Herefter kan vi tage stilling til om båden skal udskiftes eller istandsættes.

Vores H både er indkøbt som skolebåde. Bliver der ledig tider kan de også bruges af H båds sejlerne.

 Møde medskole båds instruktørerne om hvordan vi får flere instruktører og hvordan fordeler vi kalenderen.

Jens Holm stiller op som ny formand for Onsdags kapsejlads , han udvælger selv hvem han vil have til at hjælpe sig.

Vi forventer et møde i januar.

Jolleudvalget:

Thomas forventer 45 jollesejlere i 2010 og det er max for hvad klubben kan klare.10nye+ 35 nuværende er hvad året starter med. Til sommerferien bliver der så taget op til vurdering om der er plads til flere derfra.                     

Udvalget havde et møde hvor alle planer for 2010 blev beskrevet.

 Klubben bakker op om 3 udenbys  stævner i 2010

 Thomas var til møde med Dansk sejlerunion, i Dalum i 1½ dag den 7/11. Det var et godt møde der belyste mange ting.

 

Jollestativer:  Flemming og Thomas vil forsøge at sælge sponser plads på disse. Peter Lambæk har tilbud at fakturer stativerne direkte til sponserne + moms.

 

Klubhusudv.

VHF Kursus: Hans Jørgen Flytkjær står for et nyt VHF kursus fra den 30 marts til den 20. april 2010                                                                 

Internet incl. bredbåndstelefoni  i klubhuset er Ok nu.

Vi vil gerne have en PC i klubhuset. Flemming forsøger at skaffe en brugt.                                         

Svend tager kontakt til Rita Thomsen Ringkøbing Kommune angående badefaciliteter på havnen.                                        

Svend taler med Peter Mårup om en sandkasse, der hvor gyngerne står, som så skal fjernes

 

Tilskud fra Ringkøbing Skjern kommune for 2010 er fastsat til ca. 11.000 kr.

 

Referent Svend Dybdahl