Lørdag 20 Apr 2019
You are here: Hjem Bliv medlem Ringkøbing Sejlklub - Et Tilbud til dig
Ringkøbing Sejlklub - Et Tilbud til dig PDF  Array Udskriv Array
Skrevet af Flemming Merrild   
Onsdag, 13 Januar 2010 13:35

Ringkøbing Sejlklub
er medlemmernes egen klub. Vi henvender os til alle, der har interesse for aktiviteter på vandet med udgangspunkt fra Ringkøbing. Vores største aktiv er os selv.
Med knap 200 medlemmer besidder medlemmerne tilsammen en helt enorm videns-kartotek. Vi udveksler erfaringer, giver gode og velmenende råd  - hjælper i det hele taget i stort og småt. Mangler du et svar på et spørgsmål, eller har du mere brug for en hjælpende hånd, så henvend dig til et andet medlem. Det er utrolig, hvad man kan opnå ved bare at spørge eller måske byde på en øl.
Det er også blandt klubbens medlemmer, at kammeratskabet opstår. Vi satser på hygge og have det sjovt. Uden dette smuldrer klubbens fundament.

Faste aktiviteter:

Ungdomsafdelingen:
Vores ungdomsafdeling tæller ca. 60 jollesejlere. Vi satser på at lære så mange som mulig at sejle. Vi underviser og støtter vore jollesejlere. Vi søger at opbygge sociale relationer. I første omgang kan sejlerudstyret lånes/lejes af klubben. Med tiden påregnes det dog, at den enkelte sejler selv sørger for den rette påklædning. Klubben råder over et antal optimistjoller, som kan lejes. Optimistjollen sejles primært af børn mellem 8 - 15 år. Klubben kan også byde på Tera joller, Feva joller(2-mands jolle) og Laserjoller, der sejles af de lidt ældre unge mennesker.
Klubben er beriget med dygtige og kompetente instuktører og hjælpere. Derudover har vi den glæde, at mange forældre stiller sig til rådighed. Uden disse kunne vi ganske enkelt ikke køre en ungdomsafdeling på vores niveau.

Sejlerskolen 
Afdelingen henvender sig mest til "kommende sejlere" fra ca. 18 år, der har lyst til at lære sejleriet fra bunden. Klubben har en H-båd og en IFér (International Folkebåd), som hver sejler med 3 elever og 1 instruktør. Undervisningen er en blanding af teori og praktik på vandet. Man lærer gennem 1-2 sæsoner at sejle og håndtere en sejlbåd, således at sejladsen bliver en tryg og sikker oplevelse for alle ombord.
Som en af de få klubber i Danmark er vores sejlerskole er certifiseret af Dansk Sejlunion. Det betyder, at vores undervisning har fået unionens "blå stempel". Derfor foregår undervisningen også efter unionens officielle tilrettelæggelse. Vi arbejder seriøst og målrettet på at få så mange dygtige elever som muligt i gennem sejlerskolen. Naturligvis ønsker vi, at eleverne efter endt uddannelse bliver aktive medlemmer i Ringkjøbing Sejlklub.

Kapsejlads
Klubben arrangerer hver onsdag i sæsonen kapsejlads. Her er det klubbens medlemmer, der i egne både dyster på vandet. Udover spændingen i selve konkurrencen er det fantastisk, hvad man lærer på en kapsejladsbane. Selv meget erfarne sejlere kan altid blive bedre ved at sammenligne sig med andre. Onsdagssejladserne afsluttes med lidt hyggespisning i klubhuset. Har du ikke selv en båd, skal du ikke opgive håbet om deltagelse alligevel. Flere af vore bådejere mangler en gast. Har du lysten, kan du henvende dig. Så forsøger vi at finde hyre til dig.

Tursejlads
Klubhus- og tursejlerudvalget arrangerer fælles tursejladser / navigationssejladser. Der tilbydes også relevant undervisning og ekskursioner i vinterhalvåret. Selv den ivrigste kapsejler er samtidig tur- og hyggesejler. Det er her, alle sejlere mødes på tværs, og livet leves under afslappede forhold.

Frihavnsordningen
Ringkøbing Havn er med i frihavnsordningen. Har du først betalt din havneleje i Ringkøbing kan du altså ligge gratis i en lang række havne i op til 3 dage. Du betaler kun miljøafgift samt dit forbrug af strøm.

De Fysiske rammer:

Klubhuset
Som medlem har du fri adgang til vores klubhus. Ud over det praktiske i at have et sted at hente varmt vand og toilet-adgang, er det også meget hyggelig at mødes med ligesindede i huset eller på en af husets terasser. I sommerhalvåret er klubbens store grill meget benyttet. Som medlem har du mulighed for at benytte huset med tilbehør til din private fest. (se her) Alene udsigten og miljøet skaber de bedste rammer for dine gæster. En uskreven regel giver tilsejlende medlemmer fra andre sejlklubber under Dansk Sejlunion lov til at benytte vore faciliteter. Denne ret har du også, når du som medlem af Ringkjøbing Sejlklub gæster andre havne.

Masteskuret 
Klubben råder over opbevaringsmuligheder for din mast i vinterhalvåret. Her kan dit grej ligge under trygge forhold, mens vejret udenfor gør sejladsen til en mindre behagelig oplevelse. Det er et fælles ansvar, at holde masteskuret opryddet. Kig efter skilte og anvisninger. Det er vigtigt, at der er plads til os alle; - også til de sidste, der skal have deres mast i hus.

Det praktiske
Et af klubbens formål er jo netop at hjælpe hinanden. Derfor arrangerer vi fælles optagning og søsætning. Det gør arbejdet meget lettere. Og specielt for uøvede er det næsten en forudsætning at have erfarne mennesker omkring sig, når båden skal fra vandet og op på sin vinteroplagsplads eller omvendt. De samme forhold gør sig gældende, når sejlbådenes master skal af og på. Står du med et praktisk problem, skulle det være mærkeligt,hvis ikke nogen af klubbens knap 200 andre medlemmer har stået i samme situation. Spørg - du vil finde svar.

Mangler der noget
Ringkjøbing Sejlklub er medlemmernes egen klub. Bestyrelsen søger at efterkommerne medlemmernes ønsker. Har du ideer eller ønsker, der ikke for øjeblikket er på tapetet, er bestyrelsen meget imødekomne overfor nye forslag / tiltag. Vi kan sikkert ikke imødekomme alle, men vi kan love, at vi vil bestræbe os.

Bliv medlem
Har du interesse for livet på vandet med udgangspunkt fra Ringkøbing, så meld dig ind i Ringkøbing sejlklub; - det eneste naturlige for alle med hang til sejlads og godt kammeratskab.